Bảo vệ ngân hàng

Ngân hàng là nơi diễn ra các hoạt động gửi và rút tiền, thu mua, trao đổi ngoại tệ….Chính vì thế nó là nơi mà bọn trộm cắp luôn luôn nhắm đến. Bảo vệ ngân hàng là nhiệm vụ tiên quyết trong việc giữ gìn sự an nguy của khách hàng, an toàn của cán bộ công nhân viên và trang thiết bị, tài sản của ngân hàng.

Bảo vệ ngân hàng

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu an toàn của khách hàng lên trên hết. Vì vậy đội ngũ Bảo vệ luôn luôn tức trực 24/24h, chia nhau giám sát khu vực xung quanh ngân hàng, tuần tra và xem xét các tình huống khả nghi để kịp thời ứng phó. Bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho quý khách hàng là niềm vui và trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi.