Bảo vệ công trường

Mục tiêu là bảo vệ công trình xây dựng nên tình hình an ninh rất phức tạp, nhân viên bảo vệ công trình xây dựng phải có nghiệp vụ cao để giải quyết rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong mục tiêu.

Bảo vệ công trường

Nhiệm vụ các vị trí: Thường có 3 vị trí chính: Cổng chính, chòi và tuần tra.
Nghiệp vụ yêu cầu:
– Biết rõ mục đích, tính chất mức độ manh động của các công nhân tại mục tiêu.

– Biết được các trang thiết bị đắt tiền, dễ mất, các mánh khóe ăn cắp của công nhân.

– Biết được cá tính từng người của đơn vị chủ quản.

– Nhận thức đươc những khó khăn tại mục tiêu, những khu vực nào nguy hiểm.

– Nắm được tình hình an ninh trật tự các khu vực xung quanh tại mục tiêu.