Bảo vệ cao ốc tòa nhà

Là việc kiểm soát đảm bảo an ninh và tài sản cho con người và toà nhà. Đồng thời, tạo dựng môi trường làm việc chặt chẽ và thoải mái cho cán bộ nhân viên trong cao ốc văn phòng đó.

Tính chất mục tiêu:

Mục tiêu là bảo vệ Cao ốc văn phòng thường nằm ở khu vực trung tâm thành phố, dân cư đông đúc, phương tiện giao thông qua lại nhiều, phần lớn nhân viên và khách ra vào là tầng lớp trí thức, học cao và còn nhiều người nước ngoài đến cộng tác làm việc. Vì vậy, đòi hỏi người bảo vệ cao ốc văn phòng phải có kinh nghiệm, làm việc phải phù hợp với đặc thù của mục tiêu và có tác phong tốt, cư xử nhã nhặn, lịch sự với khách hàng.
Các vị trí:

– Bảo vệ cao ốc văn phòng Cổng chính.

– Bảo vệ cao ốc văn phòng Đại sảnh.

– Bảo vệ thang máy cao ốc văn phòng

– Bảo vệ trực các tầng lầu cao ốc văn phòng

– Bảo vệ trực Camera giám sát cao ốc văn phòng

– Tuần tra bảo vệ cao ốc văn phòng

– Bảo vệ cao ốc văn phòng nhà xe.

Bảo vệ cao ốc tòa nhà