Bảo vệ áp tải hàng hóa

– Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển, không để cho các đối tượng tội phạm xâm hại hoặc làm hư hỏng mất mát.
– Quá trình vận chuyển phải đảm bảo giữ được nguyên mẫu mã và niêm phong kẹp chì trong quá trình vận chuyển.
– Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng, thời gian xuất phát, thời gian mà hàng hóa đến nơi.

– Yêu cầu nghiệp vụ:
+ Trong quá trình Bảo vệ vận chuyển phải có các phương án ngụy trang, nghi binh đánh lạc hướng tới sự chú ý của đối tượng.
+ Giám sát chặt chẽ các bước giao nhận đến khi bàn giao.
+ Khi xếp hàng lên xe hoặc dỡ hàng xuống địa điểm giao hàng nhất thiết phải có sự giám sát hoặc người mà chủ hàng đó uỷ quyền.
+ Trách nhiệm: chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo vệ an toàn cho hàng hoá.
+ Không chịu trách nhiệm về những hàng hoá tốt xấu, thật giả.
+ Cách làm: chuẩn bị vận chuyển bằng xe đặc chủng:
+ Trong thời gian bốc xếp hàng lên xe yêu cầu chủ hàng phải có mặt để giám sát.
+ Khi xếp hàng xong sẽ niêm phong, kẹp chì dưới sự chứng kiến của chủ hàng.
+ Khi hàng đến nơi giao thì chủ hàng phải ký xác nhận hay biên bản mở niêm phong hàng hóa và đến khi giao hàng xong yêu cầu chủ hàng ký xác nhận đã nhận đủ hàng.

Bảo vệ áp tải hàng hóa